شرایط استفاده


mgtaha.ir

کاربری: taha

پسورد: 123456

آدرس پنل مدیریت تستی:


کاربری: user

پسورد: 123456

اطلاعات و مدارک لازم جهت ثبت پنل :

آدرس

شماره ثابت

شماره همراه

ایمیل

کد ملی

کدپستی

+2 عکس پشت و رو از کارت ملی

+100هزار تومان به شماره کارت:

6104

3379

6678

3647

بانک ملت - ماهان عزیزی