شرایط استفاده


mgtaha.ir

کاربری: taha

پسورد: 123456

آدرس پنل مدیریت تستی:


کاربری: user

پسورد: 123456

اطلاعات و مدارک لازم جهت ثبت پنل :

آدرس

شماره ثابت

شماره همراه

ایمیل

کد ملی

کدپستی

+2 عکس پشت و رو از کارت ملی

500هزار تومان به شماره کارت:

5022

2913

1225

2131

بانک پاسارگاد - شهرام عزیزی


6037

9981

4043

8531

بانک ملی - شهرام عزیزی