کدپستی ميدان انقلاب فرصت

در فهرست زیر کدپستی ميدان انقلاب فرصت و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 1418 ميدان انقلاب فرصت 9,296 4,178 2,783 5958 2403 1,637 766