کدپستی ميدان انقلاب فرصت

در فهرست زیر کدپستی ميدان انقلاب فرصت و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن
61418ميدان انقلاب فرصت9,2964,1782,783595824031,637766