کدپستی منطقه 9 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

.

مناطق شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهران mgtaha.comتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن
91355خیابان قزوین جاده مخصوص6,8283,2531,759990039352,5381,397
91381سه راه آذری 20 متری شمشیری6,4333,1531,534991742302,9001,330
91383ایت الله کاشانی ابتدای خیابان لاله5,3832,6051,413698527551,7491,006
91384سراسیاب مهراباد7,9103,9841,8261043141722,7511,421
91385روبروی پایگاه یکم شکاری5,3202,5391,345809732362,1241,112
91386بلوار ایران خودرو3,9092,107648402416941,196498
91387تهرانسر - بلوار لاله10,6825,2372,5151192053843,5941,790
91388تهرانسر غربی33,35015,9799,052404331773211,0816,651
91389جاده مخصوص کیلومتر 147,4933,4661,733831735872,2811,306