کدپستی منطقه 7 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید. 

.

مناطق شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهران mgtaha.comتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن
71531پاکستان -مصلی 1,9689604531816596415181
71533خرمشهر/عشق یار7,9393,6672,388472621061,422684
71534محدوده مصلی امام خمینی15677175521049113
71535محدوده مصلی امام خمینی543538229227
71536محدوده مصلی امام خمینی90332594392118
71537محدوده مصلی امام خمینی95531510543385
71538محدوده مصلی امام خمینی8740218435278
71539محدوده مصلی امام خمینی422459020173
71541سید خندان جلفا7,1993,0242,650483617721,105667
71553سهروردی خرمشهر3,3742,0036121230399248151
71554سهروردی قندی2,7101,2468551647765495270
71555سهروردی سید خندان2,7511,2488581738721500221
71556سید خندان شریعتی جنوب2,2781,0906661308568394174
71557آپادانا شکوه1,541704411852344238106
71558شریعتی توپچی1,9209054841249533377156
71559چهار راه قصر بهشتی2,3971,1146001829642471171
71561شریعتی سه راه طالقانی2,9381,54562827971224919305
71563بهار شمالی کارگر5,2952,3121,720367216741,066608
71564بهار شمالی6,0852,6801,957439717771,081696
71565سهروردی جنوبی-بهار شیراز3,5591,5941,0922524987678309
71566ترکمنستان5,6472,5111,7874443841214627
71567مطهری شریعتی1,9178885091244469313156
71568زینالی عباس آباد3,5051,6351,0881920802520282
71569سهروردی اندیشه3,9271,8461,0862267778514264
71571مفتح طالقانی2,9011,51763925521179835344
71573بهار شمالی مخبرالملک2,8831,2508982105864551313
71574هفت تیر مسجد الجواد2,6961,33572923971003696307
71575مطهری مفتح2,7541,2337742789999699300
71576مطهری -جهانتاب3,3191,5848202147907665242
71577بهشتی تختی شمال3,1321,5417431699665468197
71578بهشتی تختی جنوب1,7338534231852926555371
71579امیر اتابک1,5967644791298477306171
71611شریعتی درختی7,7183,4982,3123544454603,5621,898
71613شریعتی ملک6,7032,9272,150584824081,495913
71614سپاه9,1544,0142,7021059642982,5981,700
71615گرگان6,5413,0661,783805333692,1131,256
71616امام حسین دماوند6,5743,0121,745761332041,9991,205
71617امام حسین تهران نو5,4972,7741,181879433652,457908
71618نامجو لاغری5,6052,6541,439728629591,8691,090
71619پل چوبی6,0022,6071,871562824841,500984
71631سید خندان شمال14,0935,8474,3421163253893,4161,973