کدپستی منطقه 5 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید. 

.

مناطق شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهران mgtaha.comتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن
51473اشرفی 22 بهمن44,51419,65513,17133070133148,3954,919
51474جنت آباد جنوبی23,38510,2116,9761661668684,2702,598
51475جنت آباد شمالی25,32111,2127,1712187693735,8293,544
51476سردار جنگل30,62313,6278,8672401095046,0523,452
51477سیمون بولیوار27,81112,3637,36726784108546,7554,099
51478شهران23,39610,2456,8361538559903,8272,163
51479شهران بالای باکری240100693821329339
51481فلکه دوم آریاشهر31,83214,0209,7202212187655,5913,174