کدپستی منطقه 10 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید. 

.

مناطق شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهران mgtaha.comتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن
101344آزادی دکتر هوشیار8,1273,6892,387754631312,0021,129
101345سلیمان شمالی12,3945,5853,5951371059423,3902,552
101346ابتدای خوش16,1627,3184,7342049280214,9563,065
101347کارون11,2495,1853,1421400754953,4592,036
101348جیحون - ابتدای هاشمی15,2127,3933,8222085481775,0123,165
101349دستغیب و هاشمی16,0648,1033,9062096883835,4202,963
10135116 متری امیری برادران فلاح15,6937,9573,8942400395586,3133,245
101353بلوار نواب صفوی11,5295,3273,2281462958193,5812,238
101354سه راه سلسبیل10,2164,6173,0161324553543,3062,048
101356حسام الدین8,1474,0252,0101111843852,7711,614
101357خیابان قزوین -خیابان 16 متری امیری9,6164,6622,4511600061023,8312,271