کدپستی طالقانی قرنی

در فهرست زیر کدپستی طالقانی قرنی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 1599 طالقانی قرنی 3,283 1,626 667 2856 1063 827 236