کدپستی زنجان


شهرستان رنج كدپستی كل شهرستان كدپستی كل شهرستان شهر یا آبادی كدپستی رنج كامل كدپستی
از تا
كدپستی زنجان 4511 4519 كدپستی شهر زنجان 451 4511-4513-4514-4515
4516-4517-4518-4519
45311 45319   4531 45311-45313-45314-45315
45316-45317-45318-45319
45331 45391 كدپستی همایون 45331  
كدپستی بوغداكندی 45341  
كدپستی اژدرهاتو 45351  
كدپستی زرین آبادایجرود 45361  
كدپستی اسفجین 45371  
كدپستی ارمغانخانه 45381  
كدپستی قبله بلاغی 45391  
45461 کدپستی نیک پی 45461  
45491 کدپستی قلتوق 45491  
45911 45919   4591 45911-45913-45914-45015
45916-45917-45918-45919
45931 45991 كدپستی گیلوان 45931  
كدپستی دستجرده 45941  
كدپستی سعید آباد 45951  
كدپستی چورزق طارم علیا 45961  
كدپستی حلب 45971  
كدپستی درام 45981  
كدپستی آب بر 45991  
كدپستی ماهنشان 45411 45419 كدپستی شهر ماهنشان 4541 45411-45413-45414-45415
45416-45417-45418-45419
45431 45451 كدپستی پری 45431  
كدپستی اندآبادعلیا 45441  
كدپستی قره گل 45451  
45471 45481 كدپستی دندی 45471  
كدپستی سونتو 45481  
كدپستی ابهر 45511 45519 كدپستی سلطانیه 4551 45511-45513-45514-45515
45516-45517-45518-45519
45531 45591 كدپستی گوزلدره سفلی 45531  
  45541  
كدپستی سنبل آباد 45551  
  45561  
  45571  
  45581  
  45591  
45611 45619 كدپستی ابهر 4561 45611-45613-45614-45615
45616-45617-45618-45619
45631 45691   45631  
كدپستی دره سجین 45641  
كدپستی دولت آباد 45651  
كدپستی كینه ورس 45661  
  45671  
  45681  
  45691  
45711 45719 كدپستی خرمدره 4571 45711-45713-45714-45715
45716-45717-45718-45619
45731 45771 كدپستی هیدج 45731  
كدپستی صائین قلعه 45741  
  45751  
  45761  
  45771  
كدپستی خدابنده 45781 45791 كدپستی آقبلاغ سفلی 45781  
كدپستی سهرود 45791  
45811 45819 كدپستی خدابنده 4581 45811-45813-45814-45815
45816-45817-45818-45819
45831 45891 كدپستی كرسف 45831  
كدپستی سجاس 45841  
كدپستی محمود آباد 45851  
كدپستی باش قشلاق 45861  
كدپستی گرماب 45871  
كدپستی زرین آباد 45881  
كدپستی كهلا 45891