کدپستی آرژانتین - احمد قصیر

در فهرست زیر کدپستی آرژانتین - احمد قصیر و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن
61514آرژانتین - احمد قصیر3,6121,59761324901048851197