کدپستی آذربایجان شرقی


         شهرستان            رنج کدپستی کل شهرستان    کدپستی کل شهرستان         شهر یا آبادی
        کدپستی            رنج کامل کدپستی       نقشه کدپستی
             از             تا
    کدپستی تبریز 511          
519           
  کدپستی شهر تبریز    51         
511-513-514-515      
 
516-517-518-519       
53551       
53561         
  کدپستی خسروشهر 53551      
   
  کدپستی لاهیجان      53561      
   
53611       
53619         
  کدپستی سردرود 5361        
53611-53613-53614-53615  
53616-53617-53618-53619
53631       
53691          
  کدپستی کجا آباد 53631       
   
  کدپستی خلنجان 53641       
   
  کدپستی ینگی اسپران 53651       
   
   کدپستی باسمنج 53661       
   
   کدپستی شادبادمشایخ 53671        
   
  کدپستی کندرود 53681        
   
  کدپستی مایان سفلی 53691        
   
      کدپستی میانه 5311        
5319          
    کدپستی شهر میانه 531          
5311-5313-5314-5315     
 
5316-5317-5318-5319     
53311        
53319         
    کدپستی میانه 5331         
53311-53313-53314-53315  
53316-53317-53318-53319
53331         
53391       
    کدپستی ترک 53331        
   
    کدپستی ایشلق 53341        
   
    کدپستی ترکمان چای 53351        
   
    کدپستی خاتون آباد 53361        
   
    کدپستی شبخدر آباد 53371        
   
    کدپستی قره بلاغ 53381        
   
     کدپستی آقکنده 53391        
   
53411  53419   کدپستی میانه 5341         
53411-53413-53414-53415  
53416-53417-53418-53419
53431 53491   کدپستی آچاچی 53431    
  کدپستی گوندوغدی 53441    
  کدپستی پورسخلو 53451    
  کدپستی کنگاور 53461    
  کدپستی قریو جاق 53471    
  کدپستی چولاقلو 53481    
  کدپستی آرموداق 53491    
    کدپستی شهر اسکو 53511 53519   کدپستی شهر اسکو 5351 53511-53513-53514-53515  
53516-53517-53518-53519
53531 53541   کدپستی کهنمو 53531    
  کدپستی اربط 53541    
53571 53581   کدپستی خاصبان 53571    
  کدپستی ایلخچی 53581    
    کدپستی آذر شهر 53591 53599    کدپستی سرای ده 53591    
53711 53719   کدپستی شهر آذرشهر 5371 53711-53713-53714-53715  
53716-53717-53718-53719
53731 53791   کدپستی تیمورلو 53731    
  کدپستی قدمگاه 53741    
  کدپستی ممقان 53751    
  کدپستی گوگان 53761    
  کدپستی شیرامین 53771    
  کدپستی هفت چشمه 53781    
  53791    
     کدپستی شبستر 53811 53819   کدپستی شهر شبستر 5381 53811-53813-53814-53815  
53816-53817-53818-53819
53831 53891   کدپستی امند 53831    
  کدپستی خامنه 53841    
  کدپستی سیس 53851    
  کدپستی صوفیان 53861    
  کدپستی شندآباد 53871    
  کدپستی تسوج 53881    
  کدپستی شرفخانه 53891    
      کدپستی هریس 53911 53919    کدپستی شهر هریس 5391 53911-53913-53914-53915  
53916-53917-53918-53919
53931 53991    کدپستی اندیس 53931    
    کدپستی مینق 53941    
    کدپستی بخشایش 53951    
     کدپستی سرند 53961    
     کدپستی زرنق 53971    
     کدپستی بیلوردی 53981    
      کدپستی خواجه 53991    
     کدپستی مرند 5411 5419    کدپستی شهر مرند 541 5411-5413-5414-5415  
5416-5417-5418-5419
54331 54391    کدپستی گلین قیه 54331    
  کدپستی هرزندجدید 54341    
   کدپستی بناب مرند 54351    
   کدپستی زنوز 54361    
   کدپستی دولت آباد 54371    
   کدپستی یکان کهریز 54381    
    کدپستی یامچی 54391    
      کدپستی جلفا 54411 54419    کدپستی شهر جلفا 5441 54411-54413-54414-54415  
54416-54417-54418-54419
54431 54471    کدپستی شجاع 54431    
   کدپستی داران 54441    
    کدپستی سیه رود 54451    
    کدپستی نوجه مهر 54461    
   کدپستی کشک سرای 54471    
      کدپستی اهر 54481 54491    کدپستی خروانق 54481    
   کدپستی هوراند 54491    
54511 54519    کدپستی شهر اهر 5451 54511-54513-54514-54515  
54516-54517-54518-54519
54531 54591    کدپستی چول قشلاقی 54531    
    کدپستی ورگهان 54541    
     کدپستی افیل 54551    
     کدپستی آذغان 54561    
     کدپستی سیه کلان 54571    
     کدپستی ورزقان 54581    
     کدپستی آق بزار 54591    
     کدپستی کلیبر 54611 54619    کدپستی شهر کلیبر 5461 54611-54613-54614-54615  
54616-54617-54618-54619
54631 54691    کدپستی مولان 54631    
   کدپستی خمارلو 54641    
   کدپستی عاشقلو 54651    
    کدپستی اسکلو 54661    
    کدپستی آبش احمد 54671    
     کدپستی یوزبند 54681    
     کدپستی لاریجان 54691    
      کدپستی سراب 54711 54719    کدپستی شهر سراب 5471 54711-54713-54714-54715  
54716-54717-54718-54719
54731 54791    کدپستی اسب فروشان 54731    
      کدپستی ابرغان 54741    
      کدپستی شربیان 54751    
      کدپستی مهربان 54761    
      کدپستی رازلیق 54771    
      کدپستی آغمیون 54781    
     کدپستی اردها 54791    
    کدپستی بستان آباد 54911 54919   کدپستی شهر بستان آباد 5491 54911-54913-54914-54915  
54916-54917-54918-54919
54931 54991  کدپستی قره چای حاجعلی 54931    
     کدپستی قره بابا 54941    
     کدپستی سعیدآباد 54951    
     کدپستی آلانق 54961    
    کدپستی کردکندی 54971    
    کدپستی تیکمه داش 54981    
    کدپستی قره چمن 54991    
     کدپستی مراغه 5511 5519     کدپستی شهر مراغه 551 5511-5513-5514-5515  
5516-5517-5518-5519
55331 55391      کدپستی ورجوی 55331    
     کدپستی گل تپه 55341    
     کدپستی خراجو 55351    
     کدپستی داش آتان 55361    
  کدپستی داش بلاغ بازار 55371    
      کدپستی صومعه 55381    
       کدپستی علویان 55391    
55411 55419     کدپستی عجب شیر 5541 55411-55413-55414-55415  
55416-55417-55418-55419
55431 55491       کدپستی شیراز 55431    
     کدپستی خضرلو 55441    
      کدپستی یگنجه 55451    
      کدپستی مهماندار 55461    
      کدپستی خانیان 55471    
      کدپستی دانالو 55481    
    کدپستی رحمانلو 55491    
       کدپستی بناب 55511 55519      کدپستی شهر بناب 5551 55511-55513-55514-55515  
55516-55517-55518-55519
55531 55591      کدپستی زاوشت 55531    
      کدپستی آلقو 55541    
   کدپستی روشت بزرگ 55551    
    کدپستی خوشه مهر 55561    
      کدپستی زوارق 55571    
     کدپستی خانه برق 55581    
  55591    
55681 55691    کدپستی طورآغائی 55681    
  55691    
      کدپستی ملکان 55611 55619     کدپستی شهر ملکان 5561 55611-55613-55614-55615  
55616-55617-55618-55619
55631 55671       کدپستی لکلر 55631    
      کدپستی بایقوت 55641    
      کدپستی آروق 55651    
      کدپستی آق منار 55661    
      کدپستی لیلان 55671    
     کدپستی هشترود 55711 55719    کدپستی شهر هشترود 5571 55711-55713-55714-55715  
55716-55717-55718-55719
55731 55791    کدپستی اوشندل 55731    
   کدپستی علی آباد علیا 55741    
   کدپستی ذوالبین 55751    
   کدپستی نظر کهریزی 55761    
   کدپستی آتش بیگ 55771    
   کدپستی سلوک 55781    
  کدپستی نصیر آباد سفلی 55791    
55811 55819     کدپستی قره آغاج 5581 55811-55813-55814-55815  
55816-55817-55818-55819
55831 55891   کدپستی ارسگنای سفلی 55831    
   کدپستی سلطان آباد 55841    
  کدپستی قلعه حسین خان 55851    
  کدپستی آغچه ریش 55861    
  کدپستی ذاکرکندی 55871    
  کدپستی قوچ احمد 55881    
  کدپستی آغ زیارت 55891